NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

CPOS Město Touškov

Pečovatelské a ošetřovatelské služby | CPOS Touškov

CPOS Město Touškov


 • Jejich služba je realizována v domech s pečovatelskou službou zřizovaných obcemi na území bývalého okresu Plzeň sever, na části území Plzeň – jih, na části území okres Tachov a v obcích s kterými mají uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba. Klient není přemisťován a prostřednictvím této služby je mu usnadňován život a umožňováno uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím. Služba přichází přímo za klientem oslabeným v  prosazování a zajišťování svých oprávněných zájmů a potřeb. Poskytují pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace ve které se nacházejí. Součástí řady služeb uvedených v zákoně je i  pomoc při uplatňování práv uživatelů. Pečovatelská služba vám zaručuje, aby bylo vyloučeno porušování práv uživatelů v samotném procesu poskytování našich služeb.

                                                   CPOS Město Touškov

 • Charakter zřízení pečovatelské služby znamená poskytovat péči těm zájemcům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Nesou filosofii soběstačnosti, což znamená, že v maximální míře podporují klienta pouze tam, kde jeho síly již nestačí. Jejich spolupráce musí přispívat k samostatnosti klienta, jinak jsme v rozporu z  charakterem zřízení organizace a státní politikou. Služba není určena pro zájemce, který žádá pouze dovoz obědů z důvodu komfortu (ušetření času). Klientovi je vyhledána komerční služba například z blízké jídelny.

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Kontaktní informace

 

CPOS Město Touškov

Partyzánská 529

330 33 Město Touškov

email: ps@pecovatelskasluzba.cz

Bc. Lenka Šeflová - Ředitelka

+420 774 483 701

https://www.pecovatelskasluzba.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory CPOS Města Touškov za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...