NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Stacionář Jantar

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE

Stacionář Jantar


 • Posláním stacionáře Jantar je poskytnout individuální pomoc a  podporu při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním, tak aby mohli aktivně trávit svůj čas.

 

Cíle:

 • Poskytovat pomoc při snížené soběstačnosti.
 • Pomoci při udržování schopností a dovedností klienta.
 • Pomoci při zajištění a udržování společenských kontaktů.
 • Okruh osob, kterým je služba určena:

 

Osoby starší 26 let se zdravotním postižením nebo s chronickým duševním onemocněním a senioři, kteří vzhledem k věku, nebo zdravotnímu omezení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo jiným typem demence.

Služba není určena:
 
 • Osobám trvale upoutaným na lůžko.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči v průběhu poskytování služby.
 • Osobám s postižením, které znemožňuje komunikaci.

 

Zásady poskytování služby:

 • Rovný přístup
 • Respekt
 • Aktivizace
 • Diskrétnost

 

Základní úkony:

 • zajištění stravy,
 • pomoc při oblékání a svlékání,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • kontakt se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Fakultativní úkony:

 • odvoz uživatele do Stacionáře a zpět domů (v katastrálním území města Třince).
 • Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby je 12 klientů.
 • Provozní doba:

         Pondělí–pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

                                                       Stacionář Jantar


 • Kontaktní informace

 

Stacionář Jantar

Štefánikova 1173

739 61 Třinec

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

Tel.: 558 993 755
E-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Soňa Samiecová

Tel.: 558 993 753

E-mail: jantar@ssmt.cz

https://www.ssmt.cz/stacionar-jantar/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Stacionáře Jantar za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...