NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Betanie - terénní služby

Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. - Sendvičová generace

Betanie - terénní služby


 • Betanie - křesťanská pomoc vznikla na začátku devadesátých let minulého století, jakmile přestala být sociální péče výsostnou doménou státu. Neúnavní nadšenci - PhDr. Eva Mádrová a MUDr. Luděk Skála se skupinou dalších členů Církve československé husitské začali, zprvu po malých krůčcích, uskutečňovat svoji ideu dobrovolné pomoci všem potřebným.
 • Z  původní nadace byla organizace v roce 1996 zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení, které se v souladu s Novým občanským zákoníkem od roku 2014 proměnilo ve spolek. Proces profesionalizace poskytovaných sociálních a zdravotnických služeb byl od ledna 2015 dovršen transformací spolku na zapsaný ústav Betanie -  křesťanská pomoc.
 
Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Rehabilitace
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

                                                Betanie - terénní služby


 • Kontaktní informace

 

Betanie - terénní služby

Joštova 141/7

602 00 Brno

vedoucí pečovatelské služby
Irena Krylová, DiS.

tel.: 532 162 301, 606 156 848

e-mail:betanie.brno@seznam.cz

www.betanie.eu

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Betanie - terénní služby za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...