NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domov Kytín

logo.png

Domov Kytín


 • Posláním Domova Kytín, příspěvkové organizace Středočeského kraje je vytvoření skutečného DOMOVA pro seniory.
 • Rozumí se tím poskytování sociálních, zdravotních a ošetřovatelských služeb, podporovat soběstačnost seniorů a  umožnit jim prožít plnohodnotný, důstojný a aktivní život. Domov poskytuje služby seniorům od 65 let, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a  nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o svém životě. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální míře zachovává a  rozvíjí schopnosti a snižuje závislost na službě. Domov podporuje vazby na rodinu, přátele a místní komunitu. Rodina klienta je důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění služby. Péče v Domově je poskytovaná kvalifikovaným personálem, je kvalitní diskrétní a bezpečná.

                                             Domov Kytín

Cíle domova

 • poskytovat bezpečné a odborné služby, které respektují důstojnost obyvatel a jsou založeny na principech etického kodexu
 • snižovat následky nepříznivé situace obyvatel, pro kterou nás vyhledali
 • dosahovat takové míry soběstačnosti u větší části klientů, aby byli schopni každodenního aktivního pohybu, udržovat přirozené vztahové sítě – žít běžným způsobem života
 • respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka
 • zamezovat porušování práv uživatelů služeb
 • napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí
 • napomáhat aktivaci a případné seberealizaci obyvatel
 • rozvíjet kvalitu ubytování a stravování obyvatel, kvalitu a estetiku prostředí
 • podporovat pocit bezpečí obyvatel zvláště z hlediska sociální a zdravotní péče

 • Kontaktní informace

 

Domov Kytín

Kytín 2

252 10 Kytín

email: ddkytin@ddkytin.cz

tel.: 311 363 901

http://www.ddkytin.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova Kytín za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...