NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Farní charita Holešovice

Charita Praha - Holešovice - Home | Facebook

Farní charita Holešovice


 • Charita Praha - Holešovice je nestátní zdravotnické zařízení s právní subjektivitou a statutem Církevní právnické osoby zřízené na základě zákona č. 308/1991.
 • Organizace poskytuje terénní pečovatelské, odlehčovací a ošetřovatelské služby v domácím prostředí klientů (pacientů).
 • Tyto služby nabízí občanům Prahy již od roku 1993.

                                                Farní charita Holešovice

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů
 • Ošetřovatelská péče
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Rehabilitace
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

 • Kontaktní informace

 

Charita Praha - Holešovice

Dukelských hrdinů 16

170 00 Praha 7

IČ: 49368222

DIČ: CZ49368222

Statutární orgán: Mgr. Jana Fajstavrová, ředitelka

Tel: 266 710 712
Mobil: 731 598 990
Email: charitap7@seznam.cz

https://www.charitap7.cz/

 •  ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Vrchní sestra: Bc. Terezia Solnická

Dukelských hrdinů 16, 170 00, Praha 7
Telefon ošetřovatelské služby: 266 710 712, 605 939 087

 • PEČOVATELSKÁ  A ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Manažerka sociálních služeb: Mgr. Veronika Fajstavrová
Vedoucí pečovatelek: Hana Šrámková

Dukelských hrdinů 16, 170 00, Praha 7
Telefon pečovatelské služby: 266 710 712, 737 414 047

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Farní charity Holešovice za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...