NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Domácí ošetřovatelská péče ALICE

Český Červený Kříž Praha 9

Domácí ošetřovatelská péče ALICE


 • Pečovatelskou službu poskytují s dlouholetou tradicí a to v terénní formě v domácnosti uživatelů. Sociální služba je poskytována v  souladu s ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Posláním je poskytovat pomoc a podporu osobám, které jsou z důvodu vysokého věku či zdravotního postižení omezeni na soběstačnosti. Služba zajistí péči, na kterou již nestačí sám uživatel ani jeho rodina, přičemž uživatel zůstává žít ve svém domácím prostředí, na které je zvyklý. Podporu a pomoc je poskytována vždy individuálně a v souladu s  možnostmi, schopnostmi a potřebami uživatele sociální služby.

                                    Domácí ošetřovatelská péče ALICE

 
Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Ošetřovatelská péče
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Rehabilitace
 • Péče o osoby se zdravotním postižením
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí

 • Kontaktní informace

 

Domácí ošetřovatelská péče ALICE

Kpt. Stránského 996/2

198 00 Praha 9 

tel.: 777 680 920, 281 911 719

https://www.cckp9.cz/pecovatelska-sluzba

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domácí ošetřovatelské péče ALICE za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...