NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Pečovatelská služba města Kadaně

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba města Kadaně


 • Pečovatelská služba (PS) je součástí Městské správy sociálních služeb (MěSSS) Kadaň. Jejím zřizovatelem je Město Kadaň. V čele MěSSS Kadaň stojí ředitelka, která je oprávněna jednat ve všech záležitostech organizace. Pečovatelská služba města Kadaně zajišťuje terénní služby občanům na území města Kadaně a služby ve dvou domech s pečovatelskou službou na Hradě v Tyršově ulici 567 a  ve Věžní ulici 1392.


Posláním pečovatelské služby


je pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci, zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života v jejich přirozeném a známém prostředí, při zachování maximální možné míry soběstačnosti.

 • Pečovatelská služba je poskytována osobám v nepříznivé sociální situaci.
 • Umožňuje svým klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob.
 • Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.
 • Pečovatelská služba zaměřuje svou činnost především na přímou práci s klientem, na naplňování jeho potřeb. Nenahrazuje činnost jiných v  místě dostupných veřejných služeb.
 • Transformací pečovatelské služby stojí tato až poslední v řadě. Prvořadým pečovatelem o seniora je rodina či neformální pečovatel, následují veřejné služby.

                                    Pečovatelská služba města Kadaně

Okruh osob, pro které je služba určena
Služba je určena osobám bez věkového omezení.

Časový rozsah pečovatelské služby
Pondělí – neděle od 7,00 do 21,00. V čase od 15,30 – 21,00 dle předchozí dohody s klientem.

Cíle pečovatelské služby:

 • Podpora a pomoc při zajištění základních životních potřeb
 • Podpora klientů v soběstačnosti
 • Řešení sociálně nepříznivých situací

 

Zásady pečovatelské služby:

 • Ochrana práv klientů
 • Důstojnost
 • Soběstačnost
 • Spolupráce
 • Individuální přístup

 

Poskytují následující rozsah základních činností:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Kontaktní informace

 

Pečovatelská služba města Kadaně

Tyršova 567

432 01 Kadaň

Ilona Žáková – vedoucí pečovatelské služby tel: 474 341 225
Email: pec.sluzba.kadan@seznam.cz mobil: 773 561 313
Blanka Saarová, DiS. – sociální pracovník tel.: 474 334 496
Email: saarovamssskadan@seznam.cz mobil: 722 120 587

 

https://messskadan.unas.cz/?page=pecovatelska

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Pečovatelské služby města Kadaň za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...