NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Centrum sociálních služeb Praha 2

Centrum sociálních služeb Praha 2


Centrum sociálních služeb Praha 2 je organizace, kterou v roce 2002 založila Městská část Praha 2 pro potřeby svých občanů. Sídlí v  nárožním čtyřpodlažním obytném domě, s novorenesanční fasádou, postaveném v roce 1899 podle projektu architekta J. Laurise. Památková hodnota objektu spočívá v jeho celkové podobě, kvalitním architektonickém a výtvarném pojetí a zároveň v jeho začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. století.

                                                Centrum sociálních služeb Praha 2

 • Poskytují na sebe navazující sociální a  zdravotní služby, které přímo reagují na potřeby seniorů, zdravotně handicapovaných, chronicky nemocných, pečujících nacházejících se v náročné životní situaci. Klientům dokáži nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory – např. v  domácím prostředí pečovatelskou službou, dovážkou obědů, domácí zdravotní péčí, během dne v denním stacionáři a trvale, či přechodně ve svých pobytových zařízeních vč. péče o nevyléčitelně nemocné. 

                                    

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská péče
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Péče o osoby se zdravotním postižením
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

 • Kontaktní informace

 

Centrum sociálních služeb Praha 2

Adresa: Máchova 14, 120 00 Praha 2 | web: www.cssp2.cz 

zapsaná dne 30.10.2002 u Městského soudu v Praze, spis.zn. Pr 122

IČ: 70880841 | DIČ: CZ70880841 | ID datové schránky: sb5kg94

e-mail: info@cssp2.cz | tel: 222 513 321

Ředitelka: Mgr. Martina Polanská, e-mail: reditelstvi@cssp2.cz

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Centra sociálních služeb Praha 2 za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...