NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Fialka

logo CZaSP Liberec

Fialka


 • poskytují pobytové odlehčovací služby v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Odlehčovací služba je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb občanům starším 19 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
 • Fialka a Pomněnka nenahrazují hospicovou péči, ani nejsou oddělením následné péče nemocnice.
 • Zdravotní péči zajišťuje v případě potřeby všeobecná sestra této organizace na doporučení ošetřujícího lékaře.

Cíle služby

 • pomoc pečujícím osobám v době, kdy nemohou zajistit péči a umožnit jim využít čas pro odpočinek a vyřízení osobních záležitostí
 • kvalitně nahradit péči v domácím prostředí bez zbytečného stresu a napětí

 

Služby obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy a pomoc při jejím přijímání
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

                                             Fialka


 • Kontaktní informace

 

Fialka

Borový Vrch 1031/42

460 14 Liberec 14

Vedoucí: Ing. Jaroslava Gratiasová

Tel.: 485 123 666

E-mail: gratiasova@czasp.cz

https://www.czasp.cz/odlehcovaci-sluzby.html

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Fialky za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...