NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Sociální služby Městské části Praha 9

Sociální služby Praha 9, z. ú. - Home | Facebook

Sociální služby Městské části Praha 9


 • Posláním pečovatelské služby je umožnění potřebným občanům, většinou seniorům, klidný život ve vlastní domácnosti a vyloučení, nebo alespoň oddálení nutnosti odchodu z  vlastní domácnosti. 
 • Je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách na základě uzavření smlouvy mezi klientem a poskytovatelem. ID služby: 7552656
 • Cílovou skupinou jsou občané Městské části Praha 9, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s  dětmi jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
 • Rodiny s dětmi mohou uzavřít smlouvu o poskytování služby, pokud potřebují úkony od pečovatelské služby a dodají před uzavřením smlouvy doporučení příslušného orgánu sociálně právní ochrany.

                                    Sociální služby Městské části Praha 9

Zásady poskytování sociální služby:

Zaměstnanci jsou povinni důsledně dodržovat základní principy poskytování služby:

 •  respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí
 •  všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností
 •  být slušní a neúplatní při jednání
 •  podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě
 •  podporovat uživatele v jejich osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli
 • vytvořit individuální přístup ke každému uživateli a podmínky pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností
 •  poskytovat služby uživatelům bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví

Místo a čas poskytování pečovatelské služby:

Pečovatelská služba se poskytuje na území Městské části Praha 9  v pracovní dny od 7:00 do 19.00 hod, o víkendech je zajištěn rozvoz obědů a úkony pečovatelské služby, které souvisí se sebeobsluhou v  časovém intervalu 7.00 - 15.30 hod.

Kapacita:


Okamžitá kapacita v pracovní dny je maximálně 19 klientů, o víkendech a o svátcích maximálně 4 klienti.


 • Kontaktní informace

 

Sociální služby Městské části Praha 9

Hejnická 538/30

190 00 Praha-Praha 9 

Telefon:

+420286019667; mobil +420724302584

Email:

kracikova@ssspraha9.cz

https://www.ssspraha9.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Sociálních služeb Městské části Praha 9 za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...