NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Agentura osobní asistenční služby

Agentura osobní asistenční služby


 • Posláním Agentury osobní asistenční  služby je, aby lidé, kteří službu osobní asistence využívají, mohli zůstat žít ve svém domácím prostředí, aby jejich zdravotní postižení  nebo stáří nebyly důvodem snížení kvality jejich života, jejich vyloučení ze společnosti, ale aby jejich lidská práva byla naplněna. Tomu odpovídá i přijatá strategie společnosti.
 • Základním cílem je pomoc v podpoře osob se zdravotním postižením od 6  let věku a seniorům při jejich začleňování do společnosti. Služba osobní asistence je poskytována tak, aby byla zachována důstojnost člověka. Samozřejmostí je dodržování etických a právních norem a závazků        

                                                        Agentura osobní asistenční služby     

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Kontaktní informace

 

Agentura osobní asistenční služby

Teplická 26/25

405 02 Děčín

Kontaktní osoba
Bc. Žaneta Šefčíková
E-mail z.sefcikova@asistencedc.cz
Mobil: 724-588-257
Ředitelka Eva Zaiptová
E-mail zaiptova@asistencedc.cz
Mobil: 723-123-050

 

http://www.asistencedc.cz   

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Agentury osobní asistenční služby za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...