NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

DPS Velká nad Veličkou

Obec Velka nad Velickou - Úřední deska

DPS Velká nad Veličkou


Typ služby:            

  • pečovatelská služba je terénní, pracovnice docházejí do domácností našich uživatelů, kde jim dopomáhají s úkony jako je například pomoc při osobní hygieně, podání stravy, dovoz či donáška obědu, běžný úklid nebo velký úklid, pochůzky, donášky léků, nákupy a podobně. 
  • Výkony pečovatelské služby a ceny, které uživatelům za ně účtují, jsou blíže popsány na internetových stránkách www.veselinm.charita.cz .

 

Cílová skupina:

  • Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou občané se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
  • Okruh osob, kterým je péče poskytována : senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti / osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení / osoby s chronickým duševním onemocněním bez věkového omezení /
  • osoby s tělesným, mentálním, sluchovým, kombinovaným a jiným  zdravotním postižením  bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby / rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

                                               DPS Velká nad Veličkou


  • Kontaktní informace

 

DPS Velká nad Veličkou

Velká nad Veličkou č. p. 878

696 74 Velká nad Veličkou

Kontakt /osoba, telefon, 

p. Habartová Věra  – vedoucí střediska,  +420 518 329 091

https://m.veseli-nad-moravou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=31799&n=dum-s-pecovatelskou-sluzbou-velka-nad-velickou

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory DPS Velká nad Veličkou za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...