NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

DPS Dr. E. Beneše

Foto DPS

DPS Dr. E. Beneše


  • Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Kojetín (dále jen CSS Kojetín) byla zřízena k 1. 1. 2008 přeměnou z  Pečovatelské služby Města Kojetín, organizační složky města.
  • CSS Kojetín poskytuje terénní a ambulantní Pečovatelskou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení.
  • Služby nabízí těm občanům města Kojetín a místních částí Kovalovice a Popůvky, kteří nejsou schopni sami nebo s pomocí rodiny zvládat domácnost a  běžné denní sebeobslužné úkony. Služba je poskytována v jejich domácnosti, popřípadě v sídle poskytovatele pečovatelské služby, a to na základě individuálních potřeb jednotlivců.
  • Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří senioři, dále pak osoby s chronickým onemocněním nebo s tělesným postižením od 27 let.
  • Od 1. 8. 2015 organizace poskytuje také Odborné sociální poradenství – Poradnu pro seniory, a to terénní i ambulantní formou. Poradna pro seniory je poskytována občanům města Kojetín a místních částí Kovalovice a Popůvky, kteří dovršili věk 65 let a více a trpí sníženou schopností a  dovedností uplatňovat svá práva, znát své povinnosti či nemají dostatek informací např. v oblasti sociálních služeb či zdravotnictví. Poradna pro seniory je také určena osobám v krizi, kterými jsou rodinní pečující a profesionální pečovatelé o seniory, kteří potřebují radu, informaci, podporu či konzultaci. Zde se jedná taktéž o občany města Kojetín a jeho místních částí, kteří dovršili 18 let.
  • CSS Kojetín poskytuje všem svým cílovým skupinám základní sociální poradenství, které je součástí všech zajišťovaných sociálních služeb. Při základním sociálním poradenství jsou osobám, jež jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovány informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku.

                                      DPS Dr. E. Beneše


  • Kontaktní informace

 

DPS Dr. E. Beneše

náměstí Dr. E. Beneše 3

752 01 Kojetín

Tel.: +420581761484
E-mail: reditelka@css.kojetin.cz
Web: http://css.kojetin.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Laboňová

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory DPS Dr. E. Beneše za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...