NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Dům pečovatelské služby

Dům pečovatelské služby


 • Příspěvková organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je zařízení, které poskytuje pečovatelskou službu podle zákona č.108/2006Sb., o  sociálních službách, občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a lidem s postižením z Domažlic a jeho okolí (Havlovice, Újezd Pila). 
 • Jedná se tedy o klienty vyššího věku a zdravotně postižené se sníženou soběstačností, kteří potřebují zajistit péči o  svou osobu. Smyslem této služby je udržení klienta v jeho přirozeném prostředí a umožnit mu, aby mohl žít i nadále navyklým způsobem. Klientům je poskytována pomoc a podpora v naplňování jeho individuálních potřeb. Jedná se o úkony, které může pečovatelská služba poskytovat, a to na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách a  vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o  sociálních službách.
 • Posláním pečovatelské služby je podpořit klienta a rozvíjet jeho schopnosti, které mu umožní zůstat i nadále soběstačným.

                                                      Dům pečovatelské služby


Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Ošetřovatelská péče
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Masáže
 • Péče o osoby se zdravotním postižením
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí
 • Pronájem zdravotnických pomůcek (lůžka, chodítka, mechanické vozíky atd.)

 • Kontaktní informace

 

Dům pečovatelské služby

Břetislavova 84

344 01 Domažlice

Lenka Čížová

vedoucí pečovatelské služby

tel.: 379 724 325

dpsbrezdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Petra Řezníčková, DiS.

sociální a aktivizační pracovnice

tel.: 379 724 325

dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

https://soc-sluzbymestadomazlice.cz/pecovatelska-sluzba/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Domova pečovatelské služby za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...