NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

DPS Králova 1742

Domů

DPS Králova 1742


  • Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, byla zřízena jako příspěvková organizace k 1. 4. 2009 ze stávají organizační složky. Zřizovatelem je Město Tišnov.
  • Hlavním předmětem činnosti je ubytování seniorů, pečovatelská služba, společenské vyžití seniorů města Tišnova.
  • Penziony či domy s pečovatelskou službou nejsou sice zařízením sociální péče podle zákona 108/2006 o sociálních službách, avšak v rámci služeb pro seniory mají důležitou a nezastupitelnou úlohu. Umožňují žít seniorovi ve svém soukromí, zařídit si byt vlastním nábytkem a  organizovat si život podle svých představ, a současně mít možnost společenského kontaktu a zajištění péče o svou osobu

                                                      DPS Králova 1742

Cílem služby je:

  • prostřednictvím předem sjednaných úkonů zachovat co možná nejdéle kvalitu života uživatelů v přirozeném sociálním prostředí;
  • podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy;
  • pomoci překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci;
  • umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkání se svými blízkými a vrstevníky;
  • poskytovat službu tak, aby byla vždy v nejvyšší míře zachovávána lidská práva a důstojnost uživatelů.

  • Kontaktní informace

 

DPS Králova 1742

Králova 1742

666 01 Tišnov

Pečovatelská služba

Jitka Trechová - vedoucí

tel.: 549 410 312, 773 590 275
e-mail: pece@css-tisnov.cz

Marta Špirková - soc. pracovnice

tel.: 549 410 312, 773 590 274
e-mail: socialni@css-tisnov.cz

https://www.css-tisnov.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory DPS Králova 1742  za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


  • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...