NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

CSZS města Příbram

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Home | Facebook

CSZS města Příbram


 • Domov seniorů je pobytové zařízení, jehož posláním je poskytovat sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Uživatelům služeb je poskytována přiměřená podpora v každodenních potřebách a činnostech s úctou a respektem k jejich jedinečnosti. Zařízení tak přispívá k zachování a rozvoji důstojného života seniorů v  Příbrami.

 

Služba je například určena pro:

• Občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinými sociálními službami.

• Občany seniorského věku, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

                                       CSZS města Příbram

Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská péče
 • Zdravotní péče - denní základní (praktický lékař)
 • Odvoz / doprovod k lékaři
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

Vybavení pokojů:

 • Vybavení nábytkem
 • Vlastní sociální zařízení
 
Vybavení zařízení:
 
 • Společenská místnost
 • Jídelny
 
Doplňkové služby (vlastní nebo externí):
 
 • Kadeřnice
 • Pedikérka
 • Prádelna
 • Knihovna

 • Kontaktní informace

 

CSZS města Příbram

K Dolu Marie 154

261 01 Příbram

vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková

Tel.: 318 660 288

E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

https://www.centrumpribram.cz/index.php/pages/domov-senioru

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory CSZS města Příbram za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...