NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

G-centrum Mikulov

G-centrum Mikulov - Domov pro seniory

G-centrum Mikulov


 • Pečovatelská služba G-centra Mikulov je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci ve městě Mikulov a  na území ORP (obce s rozšířenou působností) Mikulov (v jednotlivých obcích). 
 • Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob a podporuje je při pochopení potřeb uživatele. Podporuje klienty ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě. Nabízíme sociální službu všem cílovým skupinám uvedeným v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení (fyzického, mentálního i  smyslového) a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

                                          G-centrum Mikulov


Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy – nutriční péče
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně - terapeutické činnosti (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s  rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • Aktivizační činnosti (smyslem těchto činností je co nejlepší využití volného času uživatelů)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Ošetřovatelská péče
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 
Vybavení pokojů:
 
 • Vybavení nábytkem
 • Vlastní sociální zařízení
 
Vybavení zařízení:
 
 • Společenská místnost
 • Jídelny
 • Zahrada
 
Doplňkové služby (vlastní nebo externí):
 
 • Kadeřnice
 • Pedikérka
 • Prádelna
 • Knihovna

 • Kontaktní informace

 

G-centrum Mikulov

Republikánské obrany 945/13

692 01 Mikulov

 • Ing. Pavel Rous - ředitel

+420 519 440 983

+420 608 283 225
reditel@gcentrummikulov.cz

 • Mgr. Marta Korandová - vedoucí sociálního a zdravotního úseku

pečovatelská služba   +420 519 511 962 ,+420 728 538 520

dps@gcentrummikulov.cz
vedouci@gcentrummikulov.cz

https://www.gcentrummikulov.cz/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory G - centra Mikulov za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

 

Záznamy nebyly nalezeny...