NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Agentura domácí péče Ladara

LADARA - agentura domácí péče a domácí zdravotní péče, Karlovarský kraj

Agentura domácí péče Ladara


 • posláním je pomáhat všem znevýhodněným osobám (osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením či senioři) tak, aby byly schopny žít plnohodnotným životem v kruhu své rodiny, ve svém přirozeném (domácím) prostředí. Snaží se poskytovat komplex služeb a úkonů (např. pomoc při hygieně, drobný úklid, doprovod do společnosti, atd.) vedoucích k zachování soběstačnosti uživatele sociální služby, umožnit mu zapojení do běžného života, naplňovat jeho potřeby, zachovat dosavadní způsob života a jeho setrvání v domácím prostředí.
 • Tímto pomáhají vyřešit uživateli jeho nepříznivou situaci a případně zamezit jeho sociálnímu vyloučení. Tato sociální služba je poskytována v  přirozeném sociálním prostředí, kde uživatel žije, pracuje nebo se vzdělává. Je zajišťována na základě aktuálních potřeb a přání uživatele v  předem stanoveném rozsahu, nikoli výčtem úkonů.

                                                   Agentura domácí péče Ladara


Nabídka služeb a péče zařízení:
 
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů
 • Péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů
 • Ošetřovatelská péče
 • Společenské a zájmové aktivity
 • Rehabilitace
 • Fyzioterapie
 • Pomoc při zajištění stravy (dovoz)
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Odběry biologického materiálu k vyšetření
 • Komplexní ošetřovatelské péče v domácím prostředí

 • Kontaktní informace

 

Agentura domácí péče Ladara

Čankovská 1021/19

360 05 Rybáře, Karlovy Vary

Tel.: +420 353 563 595
Mob.: +420 608 484 237

https://ladara.eu/

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Agentury domácí péče Ladara za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...