NEODKLÁDEJTE řešení Vašeho DĚDICTVÍ za ŽIVOTA na dobu až bude pozdě a CELÁ rozhádaná rodina se z důvodu Vašeho NEŘEŠENÍ této situace do KONCE života ani NEPOZDRAVÍ. Pokud POTENCIÁLNÍ dědici jen ČEKAJÍ až tady NEBUDETE a Vy jim NIC nechcete z Vašeho majetku ZANECHAT, odkažte ČÁST nebo CELÝ Váš majetek POTŘEBNÝM na charitativní ÚČELY dle Vašeho výběru. KONTAKTUJTE nás ZDARMA pro zodpovězení Vašich OTÁZEK a možnosti NÁVRHU REALIZACE ON-LINE. Pro rychlé ODPOVĚDI použijte CHAT v pravo dole. ZEPTEJTE se ještě dnes ZDARMA.

Pečovatelská služba Kutná Hora

pecovatelskasluzbakh.cz

Pečovatelská služba Kutná Hora


 • Pečovatelská služba Kutná Hora poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Sociální služby jsou poskytovány v místě a  čase, který odpovídá cílům a charakteru služby, potřebám cílové skupiny klientů.
 • Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u  Krajského úřadu Středočeského kraje a má registrovány tyto služby

              

- pečovatelská služba (terénní a ambulantní) – identifikátor: 1584495;

- centra denních služeb – identifikátor: 1961236 .

                                          Pečovatelská služba Kutná Hora

 • Posláním organizace je poskytovat pečovatelské služby seniorům a zdravotně postiženým občanům. Poskytovat jim pomoc a  podporu v nepříznivé sociální situaci, do které se mohli dostat např. z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu.
 • Důležitým úkolem je kompenzovat sníženou soběstačnost klienta tak, aby byl v maximální možné míře zachován jeho dosavadní způsob života – v přirozeném domácím prostředí.
 • Základními principy služby je poskytnout co nejširší spektrum potřebných sociálních služeb,  zabezpečit jejich dostupnost a pružnost. Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů tak, aby pro ně byly motivující a  podporovaly jejich samostatnost a sociální začleňování, napomáhaly jim vést důstojný a plnohodnotný život, zajišťovaly jim prožití klidného a  spokojeného stáří, se zachováním vazeb na blízké, přátele a příbuzné.

 

Sociální služby poskytují:

 • osobám se zdravotním postižením,
 • osobám s jiným zdravotním postižením,
 • osobám s tělesným postižením,
 • seniorům.

 • Kontaktní informace

 

Pečovatelská služba Kutná Hora

Pirknerovo náměstí 202/6

284 01 Kutná Hora

 • Ing. Jana Kuklová - ředitelka
Email: pskhora@tiscali.cz
 
 • Bc. Iveta Vrbová
sociální pracovnice
Email: pskh.socialni@seznam.cz
Telefon: +420 327 513 301
Mobil:    +420 773 241 153
 
 

EURA řešení Dědictví na míru Vám nabízí, možnost realizace finanční podpory Pečovatelské služby Kutná Hora za Vašeho ŽIVOTA nebo ODKÁZAT část či celý Váš  majetek po Vaší SMRTI tomuto ZAŘÍZENÍ. Kontaktujte nás ZDARMA pro návrh možného řešení na míru.


 • Poraďte se s našimi SPECIALISTY o možnostech řešení Vaší situace. Kontaktujte nás zde.

 

Záznamy nebyly nalezeny...